O FIRME

       Spoločnosť FLOW - RMT s. r. o. Prešov bola založená v roku 2002 a od roku 2006 sídli vo vlastných priestoroch v Prešove na Športovej ulici č. 7.

       Napriek tomu, že rok založenia je 2002 spoločnosť vlastní dve súpravy technológie FLOW-MOLE, ktoré sú na trhu od roku 1994 a členovia súčasného manažmentu sa na ich činnosti podieľali určitým spôsobom od začiatku ich pôsobenia. Za dôležité považujeme skutočnosť, že obsluha súprav môže využívať bohaté dlhoročné skúsenosti, v niektorých prípadoch od uvedenia súprav na trh, čo je už viac ako 12 rokov. V záujme čo najkomplexnejšieho uspokojovania potrieb našich odberateľov od roku 2007 vlastníme aj súpravu GRUNDODRILL 15X od nemeckého výrobcu TRACTO-TECHNIK.

       Počas doby pôsobenia na trhu bezvýkopového ukladania potrubí boli nadobudnuté a pretrvávajú viaceré partnerské vzťahy založené predovšetkým na vzájomnej dôvere vyplývajúcej najmä z našej neustálej snahy o včasnosť a kvalitu realizovaných prác.

       Naša snaha realizovať odberateľom požadované práce včas je podporená nadštandardnou spoluprácou s partnerskou spoločnosťou z Českej republiky. Naše spoločnosti spolu disponujú siedmimi súpravami horizontálneho riadeného vŕtania rôznej výkonnosti, čo umožňuje vzájomnú výpomoc pri pokrývaní objemovo a časovo náročných požiadaviek odberateľov. Spolupráca je tiež zameraná na aplikáciu stále progresívnejších prvkov pri využívaní technológií a technických riešení projektov.

       Napĺňanie kapacitných možností a úroveň organizácie práce vyúsťujú do priaznivých hospodárskych výsledkov umožňujúcich vynakladať primerané prostriedky na zlepšovanie kvality vo všetkých činnostiach ako aj ďalší rozvoj spoločnosti.

FLOW - RMT s. r. o. - www.flowrmt.sk - VERZIA PRE TLAČ
<< späť