Kontakt:

                                   FLOW - RMT s. r. o. Prešov
                                   Športová 7
                                   080 01  Prešov
                                   prevádzka: Športová 7, 080 01  Prešov
    
                                   e-mail: flowrmt@flowrmt.sk
                                   web: www.flowrmt.sk
                                   tel./fax: 051/77 103 12
                                   mob.:0908 996 433
                                            0915 909 628
                                            0905 430 335
              

     Bankové spojenie: UniCredit Bank Prešov        č.ú.:6619629010/1111                
     IČO:        36482650                                                
     DIČ:        SK2020015019                        
     Oddiel: Sro vložka číslo 13810/P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© 2006 KEYs.sk All Rights Reserved